Föreningen För Ataturks Idéer I Sverige

Föreningen För Ataturks Idéer I Sverige är en av medlemmarna av Värld Plattformen för Ataturks Idéer (ADDP).

 

VAD ÄR ATATURKISM

Fred hemma, fred i världen!

Atatürkism är ett tankesystem, som har sitt ursprung i Turkiets realitet. Den har bildats ur det turkiska folkets viljestyrka och är en produkt av dess historiska utveckling. Atatürkism är främst ett erkännande inför folket av dess rättigheter, ett uttryck för dess nationella suveränitet. Ataturkism är en räddning, en nationell återförening med självständigheten. Atatürkism betyder att man lever ett modernt samhällsliv.

Fortsätt att läsa